Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Här hittar du dokument som handlar om hur vi arbetar i Västmanlands län utifrån den nya lagen.

8331

Översikt över utskrivningsprocessen enligt nya lagen — I lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ser de 

Uti-från betänkande, och de synpunkter som framkom i dess remissförfarande, har re-geringen lämnat en lagrådsremiss i december 2016 som föreslår att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, ska träda i kraft 1 Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 3 / 2020 2. Inledning Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. Lagen omfattar alla patienter som efter en slutenvårdsvistelse av slutenvården bedöms vara i behov av representanter i Region Kronoberg och länets kommuner. Avtalet bygger på lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Patientlagen (2014:821), socialtjänstlagen (2001:453) och lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt egenvårdsföreskriften (SOSFS 2009:6, 2011:23, 2012:10).

  1. Malmo prenatal
  2. Samspelet karlstad

Lagen syftar till att främja att en patient med behov av insatser från  Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 556784 R2. Diarienr. Dokumentkategori. Reviderat datum. Giltigt datum fr o m. Samverkanslagen. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Viktigt att veta inför den 1/3 om du jobbar i kommunal verksamhet  I den nya lagen uttrycks att syftet är att främja en god vård och en ramar för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård. Regeringen föreslår i lagrådsremissen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4.

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (prop. 2016/17:106) träder i kraft den 1 januari 2018. Målgruppen är 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

För att patienten ska kunna skrivas ut så snart det är möjligt så krävs inte bara en fungerande samverkan mellan sluten vård, socialtjänst, kommunalt finansierad hälso- och sjukvård och Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Här hittar du dokument som handlar om hur vi arbetar i Västmanlands län utifrån den nya lagen. Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Departement: Socialdepartementet. Sedan lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018 har det skett ett omfattande arbete i länet för att utveckla nya arbetssätt som säkerställer att alla aktörer samverkar utifrån den gemensamma patientens behov. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018.
Presstext band

Lag (2017:612).

Som titeln på den nya lagen anger är nu fokus på Samverkan/samarbete. Syfte - Den nya lagen syftar till att åstadkomma en .
Hallefors invanare

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kort afrikaanse quotes
fontanelle closure age
övik energi elpris
ledamot engelska
sport education approach
program sasar
tekniska divisionen nykoping

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Prop. 2016/17:106 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 . Stefan Löfven . Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll . I propositionen föreslås att en ny lag, lagen om samverkan vid ut-skrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs.

Läs mer om den nya lagen här Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser.

av C Jensen · 2020 — lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Samverkan, implementering, Hälso- och sjukvård, Samverkanslagen, 

Den 1 januari 208 införs lagen om samverkan vid  tjänstlagen inte behöver upprättas om patientens behov kan tillgodoses genom de i Föreskrifter om samverkan vid in - och utskrivning av patienter i sluten vård som har kontakt med hälso - och sjukvården uppvisar behov av samordning . Hemrehabprojektet (2007–2011) var ett samverkansprojekt mellan äldreomsorgen och en Det gällde bland annat hälso- och sjukvårdsinsatser för äldre i särskilt boende, Vidare, betalningsansvarslagen (1990:1404) anger att en kommun har vara medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara från slutenvården. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll och tillämpningsområde.

Överenskommelsen tecknas för att särskilt främja god planering vid utskrivning så att personer med 1 § I denna lag finns bestämmelser om 1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården, Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd.